متاتگ Description و کلمات کلیدی در بهینه سازی موتور جستجو

متاتگها از اهمیت بالایی در بهینه سازی موتور جستجو یا همان Search Engine Optimization برخوردارند.

یکی از متاتگها Description است که در واقع جمله ای درباره همان صفحه مربوطه است و اگر بصورت کاملا اصولی از کلمات کلیدی صفحه استفاده گردد باعث ایجاد درک بهتر از محتوای صفحه توسط گوگل خواهد شد. باید توجه کرد که استفاده نادرست از متاتگ Description میتواند باعث افت رتبه سایت شما گردد.

حتما دقت داشته باشید که برای متاتگ Description بهتر است با استفاده از کلمات کلیدی جمله مناسبی را بنویسید و از قرار دادن کلمات کلیدی در کنار هم بدون معنا و مفهوم مشخص بپرهیزید.

نکته دوم استفاده از کلمات کلیدی است. کلمات کلیدی باید مرتبط با زمینه فعالیت سایت شما باشد. استفاده از کلمات کلیدی غیرمرتبط با محتوا و زمینه فعالیت سایت باعث کاهش رتبه سایت و جریمه توسط گوگل خواهد شد.